Elearning Site - Thang Long University

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Is this your first time here?

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, SV toàn trường đăng nhập E-Learning theo cách thức sau:

  • Đăng nhập thông qua tài khoản Microsoft Office 365 (Bấm vào nút Microsoft và nhập tài khoản MS Teams).
  • Nếu quên mật khẩu, SV tự đổi mật khẩu theo số điện thoại đã đăng ký (xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)
  • Nếu số điện thoại không đúng hoặc không tự reset được, SV liên hệ với thầy cô cố vấn học tập nhờ reset lại mật khẩu.